Zbirateljska kultura in razstave vzhodnoazijskih glasbil na Slovenskem

Identifikacija glasbil iz Skuškove zbirke

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.14.2.119-135

Ključne besede:

Skuškova zbirka, kitajski glasbeni instrumenti, yangqin, sihu, sheng

Povzetek

Prispevek se osredotoča na slovensko zbirateljsko kulturo vzhodnoazijskih glasbil s posebnim poudarkom na glasbenih instrumentih, ki jih najdemo Skuškovi zbirki (Slovenski etnografski muzej), zbranih konec 19. in v začetku 20. stoletja. Skuškovo zbirko sestavljajo različne vrste glasbil, predvsem kordofoni, kot so kitajske cimbale yangqin, lutnja pipa in gosli sihu, aerofoni, kot so ustne orgle sheng, in idiofoni, med katerimi najdemo viseče zvonce in veliki gong. Gre za redko zbirko kitajskih instrumentov v Sloveniji, o kateri še ni veliko napisanega, tako zbirka ni znana širši javnosti ali strokovnjakom s področja muzikologije in glasbenim izvajalcem.

Da bi zbirka pridobila prepoznavnost in nadaljnjo obravnavo med glasbenimi zbirkami neevropskih kultur in nasploh v Sloveniji, je glavna naloga pričujočega prispevka zagotoviti identifikacijo in osnovno predstavitev glasbenih predmetov, pri čemer so ponovno revidirani predhodni zapisi o njih iz muzejskih inventarijev. Avtorica izpostavi Skuškovo zbirko kitajskih glasbil ter z glasbo povezane predmete iz drugih vzhodnoazijskih zbirk v Sloveniji, zlasti zbirke Alme Karlin (Pokrajinski muzej Celje) in Azijske zbirke (Pokrajinski muzej Celje), zagotovi identifikacijo doslej nekategoriziranih predmetov ter omogoči vpogled v dosedanje razstave zbirke glasbil. Prav tako je izpostavljena problematika trenutnega stanja glasbenih instrumentov in njihove nadaljnje restavracije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Klara Hrvatin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

    Department of Asian Studies,

    asssistan and researcher

Literatura

Auckland Museum: Castle collection of musical instruments, https://www.aucklandmuseum.com/discover/collections/topics/castle-collection-of-musical-instruments [9. 11. 2020].

Čeplak Mencin, R., V deželi nebesnega zmaja: 350 let stikov s Kitajsko, Ljubljana 2012.

Garfias, R., Music of a Thousand sutumns: The togaku style of Japanese court music, University of California Press 1975.

Gu-Zheng Music Society: Chinese musical instruments, 2005–2012, https://www.guzheng.org/Text/music_instrument.htm [19. 6. 2020].

Hrvatin, K., Golobje piščali iz Skuškove zbirke Slovenskega etnografskega muzeja, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 60, št. 1, 2020, str. 42–55.

I. inventarna knjiga muzeja Goričane od št. 1 MG–387 MG, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana 1966–82.

Stara inventarna knjiga Narodnega muzeja Slovenije, Narodni muzej Slovenije, 1962.

MIMO: Musical instrument museums online, https://mimo-international.com/MIMO/museums-map.aspx [9. 11. 2020].

Montanič, E., Kitajska tradicijska glasbila: komentiran prevod knjige Predstavitev kitajskih tradicijskih glasbil (diplomsko delo), Ljubljana 2013.

Pipa - a Chinese lute or guitar, 2000–2009, http://www.philmultic.com/pipa.html [1. 6. 2020].

Poklon Borisu Kuharju 1929–2018, Slovenski etnografski muzej (9. maj – oktober 2019), 2019, https://www.etno-muzej.si/files/exhibitions/poklon_borisu_kuharju_0.pdf [2. 7. 2020].

Qiang, X., Chinese music and musical instruments, Shanghai 2011.

Spurlock Museum of World Cultures at ILLINOIS: Bajiaogu, Tambourine, 2016–2020, https://www.spurlock.illinois.edu/collections/search-collection/details.php?a=1992.19.0002 [9. 11. 2020].

Štrukelj, P., Neevropske zbirke v muzeju Goričane, Slovenski etnograf 32, Ljubljana 1980–1982, str. 125–158.

Thrasher, A. R., Chinese musical instruments, New York 2000.

The Met: Bajiao Gu, 2000–2020, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/500602 [9. 11. 2020].

Vampelj Suhadolnik, N., Zbirateljska kultura in vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji, v: Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji: zbornik EARL (ur. Bekeš, A., Rošker, S. Jana in Šabič, Z.), Ljubljana 2019, str. 93–137.

Prenosi

Objavljeno

29. 12. 2020

Kako citirati

Hrvatin, K. (2020). Zbirateljska kultura in razstave vzhodnoazijskih glasbil na Slovenskem: Identifikacija glasbil iz Skuškove zbirke. Ars & Humanitas, 14(2), 119-135. https://doi.org/10.4312/ars.14.2.119-135