Raziskava epistemoloških in infrastrukturnih pogojev možnosti zbiranja v delu Walida Raada

Avtorji

  • Kaja Kraner

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.14.2.153-164

Ključne besede:

sodobna umetnost, Arab Image Foundation, The Atlas Group, Walid Raad, zbiralna in arhivska umetnost

Povzetek

Zbiranje in druge vrste rab zgodovinskih dokumentov so v sodobni vizualni umetnosti sorazmerno pogosto zastopani ustvarjalni pristop, ki ga je mogoče na najbolj splošni ravni opredeliti na podlagi pozicioniranja umetnikov kot zbirateljev, arhivistov in/ali kuratorjev. Članek se osredotoča na libanonsko-ameriškega umetnika Walida Raada, pri čemer analizira različne vrste rab zbirk, arhivov in/ali dokumentov v njegovi umetniški praksi. Na podlagi primerjave dveh Raadovih umetniških projektov članek rekonstruira njegov splošni pristop do zgodovinskih naracij v okviru imaginarne organizacije in kolektiva The Atlas Group. Na tej podlagi pokaže, da bi Raadove rabe zgodovinskih dokumentov lahko razumeli kot raziskovanje epistemoloških in infrastrukturnih pogojev možnosti uveljavljenih načinov zbiranja, arhiviranja in zgodovinjenja, ki so imanentni splošni dispoziciji zahodne moderne vednosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ansell-Pearson, K., Bergson on Memory, v Memory: Histories, theories, debates (ur. Radstone, S. in Bill Schwarz, B.), 2010, https://www.academia.edu/23237091/Bergson_on_Memory [26. 4. 2020].

Badovinac, Z., Avtentični interes, Ljubljana 2010.

Chalabi, F., Art as resistance in postwar Lebanon, ARTmargins 9(1), 2020, str. 29–46.

Elias, C., Posthumous images: Contemporary art and memory politics in post-war Lebanon, Durham in London 2018.

Foster, H., The archival impulse, October Magazine 110, 2004, str. 3–22.

Foucault, M., »Družbo je treba braniti«: Predavanja na Collège de France (1975–1976), Ljubljana 2015a.

Foucault, M., Arheologija vednosti, Ljubljana 2011.

Foucault, M., Besede in reči: arheologija humanističnih znanosti, Ljubljana 2010.

Foucault, M., Rojstvo biopolitike. Kurs na College de France (1978–1979), Ljubljana 2015b.

Gilbert, A., Walid Ra’ad by Alan Gilbert, Bomb magazine #81, 2002, https://bombmagazine.org/articles/walid-raad/ [26. 4. 2020].

Kazaralska, S., Contemporary art as Ars Memoriae: Curatorial strategies for challenging the post-communist condition, v Time, Memory, and Cultural Change, IWM Junior Visiting Fellows’ Conferences Vol. 25 (ur. Dampsey, S. in Nichols, D.), 2009, https://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxv/contemporary-art-as-ars-memoriae/ [24. 9. 2020].

Manovich, L., The language of the new media, Cambridge 2001.

Matejić, B., Manipulating memory and mourning in post-socialist art, Monitor ISH 19(2), 2017, 23-48.

Raad, W., Appendix XVIII: plates 63–257, 2008–2012, Scratching on things I could disavow, https://www.scratchingonthings.org/copy-of-translator-s-introduction [28. 4. 2020].

Raad, W., Secrets in the open sea, The Atlas Group, 1994, https://www.theatlasgroup1989.org/sos [26. 4. 2020].

Raad, W., The Atlas Group, 2004, https://www.theatlasgroup1989.org/ [ 22. 4. 2020].

Saghieh, K., 1990s Beirut: Al-Mulhaq, memory and defeat, e-flux Journal #97, 2019, https://www.e-flux.com/journal/97/250527/1990s-beirut-al-mulhaq-memory-and-the-defeat/ [20. 4. 2020].

Salloukh, B., F., War, memory, confessional imaginaries, and political contestation in postwar Lebanon, Middle East Critique, Vol. 28, Issue 3, 2019, str. 341–359.

Spieker, S., The big archive: Art from bureaucracy, Cambridge in London 2008.

Toufic, J., The withdrawal of tradition past a surpassing disaster, Oakland 2009.

Wilson-Goldie, K., Walid Raad and Akram Zaatari: Mapping Sitting: On portraiture and photography, v The artist as curator: An anthology (ur. Filipovic, E.), Milano in London 2017, str. 311–324.

Yousefi, H., A nation without histor(ies): Reflections on Al Yom Archive and the non-linearity of time in Lebanon, Arab Image Foundation, http://arabimagefoundation.com/getEntityFront?page=LabEntity_details&entityName=LabEntity&idEntity=22 [23. 4. 2020].

Zaatari, A. in Chu, H., On collecting, preserving and the archival impulse: A conversation between Akram Zaatari and Hiuwai Chu, MACBA, 2017, https://vimeo.com/363481294?fbclid=IwAR2-fbJNQvaUrwVMI1dnQVULQpU1sZczn27nel-lMpkEO9B7LSD9xxV0Kyg [20. 4. 2020].

Prenosi

Objavljeno

29.12.2020

Kako citirati

Kraner, K. (2020). Raziskava epistemoloških in infrastrukturnih pogojev možnosti zbiranja v delu Walida Raada. Ars & Humanitas, 14(2), 153–164. https://doi.org/10.4312/ars.14.2.153-164