Simbolika orla in sonca v emblemih Spominske knjige ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma

Avtorji

  • Tine Germ Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.14.2.181-210

Ključne besede:

Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, renesančna in baročna emblematika, simbolika orla in sonca, knjižna iluminacija, Janez Gregor Dolničar, Andrej Trost, Simon Tadej Volbenk Grahovar

Povzetek

Avtor v svoji študiji analizira ročno slikane embleme z motivom orla in sonca v Spominski knjigi ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma (skrajšano: Dizmova kronika), hranjene v Arhivu Republike Slovenije (ref. AS 1073, I/1), ki so z ikonografskega vidika skoraj povsem neraziskani. Kratkemu uvodu, v katerem je predstavljena Dizmova kronika kot izvirna oblika emblemske spominske knjige, ki je nastajala v Ljubljani med letoma 1689 in 1801, sledi ikonološka analiza desetih emblemov z motivom orla in sonca (fols. 119r, 161r, 229r, 234r, 238r, 264r, 287r, 294r, 306r, 369r) v kontekstu evropske emblematike. Avtor najprej opozori na ikonografska izhodišča motiva ter opredeli osnovni vsebinski okvir, ki je skupen vsem emblemom z motivom orla in sonca v Dizmovi kroniki. Gre za večinoma kristološko ikonografijo, ki izhaja iz biblijske eksegeze, Fiziologa in srednjeveških bestiarijev, največji razcvet pa doživi prav na področju emblematike v zgodnjem novem veku. Skupno vsebinsko jedro oblikujejo motivi preroda, odrešenja in večnega življenja ter simbolične predstave o sledenju Kristusovemu nauku in odličnosti duha, ki se dviga v nebeške višave. Analiza pokaže, da imajo ključno vlogo motivi, ki izvirajo iz antike, a so v krščanstvu dobili nove, precej bolj kompleksne vsebine: orel, ki nemoteno zre v sonce, orel, ki leti proti soncu, preizkušnja mladih orličev z gledanjem v sonce ter orel, ki uči mladiče leteti.

Raziskava se osredotoča na ikonografsko specifiko vsakega posameznega emblema, v kateri sta razvidna inventivnost naročnikov in njihovo poznavanje evropske tradicije emblemskih knjig. Analiza izbranih emblemov ne razkriva samo njihovega vsebinskega bogastva in kompleksne strukture, različne zglede in neposredne vplive, ampak hkrati celoviteje osvetljuje dejaven pristop naročnikov v procesu njihovega nastajanja, ki doslej v primeru ilustracij v ljubljanski Spominski knjigi ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma ni bil deležen ustrezne pozornosti. Ob tem avtor opozarja tudi na vlogo vodilnih miniaturistov Andreja Trosta in Simona Tadeja Volbenka Grahovarja, ki nista bila zgolj iluminatorja, temveč sta aktivno sodelovala pri sami ikonografski zasnovi emblemov, s čimer odpira nov vpogled v dinamiko odnosov med umetnikom in naročnikom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Ajlijan, Perí zóion idiótetos (De natura animalium). Dostopno z angleškim prevodom A. F. Scholfielda: Aelian, On the Characteristics of Animals, 3 vols. (The Loeb Classical Library), Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1958–59.

Alciati, Andrea, Emblematum liber, Heinrich Steyner, Augsburg 1531.

Aldrovandi, Ulisse, Ornithologiae, hoc est de avibus historiae libri XII, Apud Franciscum de Franciscis Senensem, Bologna 1599.

Ambrož Milanski, Hexaemeron, Migne, PL 14, 232.

Ambrož (Psevdo), Sermo 46 de Salomone, Migne, PL 17, 718.

Apes aCaDeMICae Operosorum Labacensium, sive Institutum, leges, scopus, nomina, et symbola novae Academiae sub apum symbolo Labaci adunatae: orbi literario exhibitae cum oratione inaugurali in primo conventu publico ad proceres Aemonae dicta, Janez Jurij Mayr, Ljubljana 1701.

Aristotel, Tón perí tá zóia istoríon (Historia animalium). Dostopno z angleškim prevodom A. L. Pecka: Aristotle, History of Animals (The Loeb Classical Library), Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1965.

Arnold Bonnevalski, Tractatus de septem verbis Domini in cruce, 7, Migne, PL 189, 1682.

Avguštin Hiponski, Enarrationes in Psalmos, Migne, PL 37.

Avguštin Hiponski, In Evangelium Joannis tractatus, Migne, PL 35, 1379–1976.

Avguštin (Psevdo), Meditationum Liber Unus, Migne, PL 40, 901–942.

Bartolomej Anglež, De proprietatibus rerum, Johannes Veldener, Köln 1471.

Bosch, Jacob, Symbolographia sive De arte symbolica sermones septem …, Johann Caspar Bencard, Augsburg/Dilingen 1702.

Camerarius, Joachim, Symbolorum et emblematum ex animalibus quadrupedibus desumtorum centuria altera collecta, P. Kaufmann, Nürnberg 1595.

Camerarius, Joachim, Symbolorum & emblematum ex volatilibus et insectis desumtorum centuria tertia collecta, P. Kaufmann, Nürnberg 1596.

Camerarius, Joachim, Symbolorum et emblematum ex aquatilibus et reptilibus desumptorum centuria quarta, Typis Voegelinianis, Leipzig 1604.

Dolničar, Janez Gregor, Konceptna knjiga, Semeniška knjižnica, Ljubljana, sign. Rokopis 6.

Ezop, Kritična izdaja ezopovskih basni je dostopna z angleškim prevodom B. E. Perryja: Babrius and Phaedrus (The Loeb Classical Library), Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1965.

Fiziolog, Physiologos. Le bestiaire des bestiaires, Texte traduit du grec, établi et commenté par Arnaud Zucker, Éditions Jérôme Millon, Paris 2005.

Gessner, Conrad, Historiae animalium liber III., qui est de avium natura, Christoph Froschoverus, Zürich 1555.

Giovio, Paolo, Dialogo dell'imprese militari et amorose, Antoine Barré, Rim 1555.

Gregor Veliki, Moralium Libri Sive Expositio In Librum Beati Job, II, Migne, PL 76.

Guillaume Le Clerc, Bestiaire divin, sredina 13. st., Bodleian Library, MS. Douce 132.

Hieronim, Breviarium in Psalmos, Migne, PL 26, 1097.

Hohberg, Wolfgang Helmhard von, Lust- und Artzeney-Garten des Königlichen Propheten Davids…, Christoph Fischer, Regensburg 1675.

Homer, Iliada, prev. A. Sovre, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1982.

Horacij, Ode. Dostopno z angleškim prevodom N. Rudda: Horace, Odes and Epodes, (The Loeb Classical Library), Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2004.

Izidor Seviljski, Ethymologiarum sive Originum liber XII. Dostopno v zbirki Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com/isidore/12.shtml.

Klavdijan, Panegyricus Manlio Theodoro consuli. Dostopno z angleškim prevodom M. Platnauerja: Claudian vol. I, Panegyric on Probinus and Olybrius, Against Rufinus 1 and 2. War Against Gildo, Against Eutropius 1 and 2, Fescennine Verses on the Marriage of Honorius, Epithalamium of Honorius and Maria, Panegyrics on the Third and Fourth Consulships of Honorius, Panegyrics on the Consulship of Fl. Manlius Theodorus, On Stilicho's Consulship (The Loeb Classical Library), Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1922.

Le Brun, Laurentius, Virgilius Christianus, I. Liber Fastorum, sive Hexaemeron & de opere sex dierum, Simeon Piget, Paris 1661.

Lukan, Mark Anej, Pharsalia (De bello civilo). Dostopno z angleškim prevodom J. D. Duffa: The Civil War Books I-X (Pharsalia), (The Loeb Classical Library), William Heinemann, London/ Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1928.

Ovidij (Publij Ovidij Nazon), Metamorphoses. Dostopno z angleškim prevodom F. J. Millerja: Ovid, Metamorphoses, 2 vols. (Loeb Classical Library), Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1916.

Ovidij (Publij Ovidij Nazon), Metamorfoze I.–III., prev. Barbara Šega Čeh, Modrijan, Ljubljana 2013.

Picinelli, Filippo, Mundus symbolicus: in emblematum universitate formatus, explicatus, et tam sacris quàm profanis …, Hermann Demen, Köln 1681.

Pindar, Pitijske ode, Olimpijske ode. Dostopno z angleškim prevodom H. Racea: Pindar, Olympian Odes. Pythian Odes, vol. I (Loeb Classical Library), Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1997.

Pindar, Istmijske ode. Dostopno z angleškim prevodom H. Racea: Pindar, Nemean Odes. Isthmian Odes. Fragments, vol. II (Loeb Classical Library), Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1997.

Pittoni, Giovanni Battista, Imprese di diversi prencipi, duchi, signori, e d'altri personaggi et huomini letterati et illustri …, Benetke 1562.

Plinij Starejši, Naturalis historia libri XXXVII. Dostopno z angleškim prevodom H. Rackhama: Pliny the Elder, Natural History, 10 vols. (The Loeb Classical Library), Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1947.

Ripa, Cesare, Iconologia, Appresso Lepido Facij, Rim 1603.

Rollenhagen, Gabriel, Nucleus Emblematum selectissimorum …, Crispijn de Passe, Köln 1611.

Ruscelli, Girolamo, Imprese illustri …, Francesco Rampazetto, Benetke (vol. I–III. 1572, Libro quarto 1583).

Schönleben, Janez Ludvik, Feyertäglicher Erquick-Stunden: Das ist: Ehren- vnd Lobpredigen der lieben Heiligen Gottes … Anderer Theil, Melchior Haan, Salzburg 1670.

Sveto pismo Stare in Nove zaveze, Slovenski standardni prevod, Svetopisemska družba Slovenije, Ljubljana 1996.

Theatrum Memoriae Nobilis ac Almae Societatis Unitorum das ist Schau Bühne der Gedächtnuß der Adelichen und Gottseeligen Geselschafft der Vereinigten zu stätts wherenden Andenken eröffnet in der Uhralten Haubt Statt Laybach, Ljubljana 1688–1801, Arhiv Republike Slovenije, AS 1073, I/1.

Vergilij, Georgike, Ekloge, Eneida. Dostopno z angleškim prevodom H. R. Fairclougha: Virgil, Eclogues. Georgics. Aeneid. Books I-VI, (The Loeb Classical Library), William Heinemann, London/ Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1916.

Vergilij, Eneida. Dostopno z angleškim prevodom H. R. Fairclougha: Virgil, Aeneid, Books VII-XII, Appendix Vergiliana (The Loeb Classical Library), William Heinemann, London/ Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1918.

Zani, Valerio, Memorie, Imprese, e Ritratti de’ Signori Accademici Gelati de Bologna …, Manolesi, Bologna 1672.

*****

Strokovna literatura

Baraga, France, Dolničarjeva Konceptna knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, Uvodna pojasnila, v: Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma 1688–1801, I (ur. Gostiša, L.), Fundacija J. V. Valvasorja, Ljubljana 2001, str. 235–236.

Cevc, Emilijan, Iluminirani kodeks ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma v: Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, 1688–1801, II (ur. Gostiša, L.), Fundacija J. V. Valvasorja, Ljubljana, 2001, str. 67–113.

Dolinar, France Martin, Od Dizmove bratovščine do Akademije delovnih v Ljubljani, v: Academia Operosorum, zbornik prispevkov s kolokvija ob 300-letnici ustanovitve, (ur. Gantar, K.), SAZU, Ljubljana 1994, str. 35–46.

Germ, Martin, Iconography of Emblematic Animals in the Album of the Ljubljana Noble Society of St Dismas: Readings and Misreadings, IKON Journal of Iconographic Studies, 2 (2009), str. 305–312.

Germ, Tine, Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma: zgodovinski kontekst nastanka in njeni idejni vzori. Arhivi, 34/1 (2011), str. 33–40.

Germ, Tine, Smrt kraljuje povsod in bela Smrt triumfira: Valvasorjevo Prizorišče človeške smrti v evropskem kontekstu, Znanstvena založba FF, Ljubljana 2015.

Germ, Martin, The emblems of the Album of the Ljubljana Noble Society of St Dismas: Context, Sources, Originality, Ars & humanitas, 11/1 ( 2017), str. 149–170.

Golob, Nataša, Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma. Kodikološke ugotovitve, v: Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma 1688–1801, II (ur. Gostiša, L.), Fundacija J. V. Valvasorja, Ljubljana 2001, str. 41–47.

Gradel, Ittai, Emperor Worship and Roman Religion, OUP, Oxford 2002.

Henkel, Arthur; Schöne, Albrecht, Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, J. B. Metzler, Stuttgart 1967.

Kastelic, Jože, Emblemi v ikonografskem ogledalu. Katalog, v: Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma 1688–1801, II (ur. Gostiša, L.), Fundacija J. V. Valvasorja, Ljubljana 2001, str. 119–261.

Lavrič, Ana, Societas Unitorum – Akademija Združenih, v: J. G. Dolničar, Zgodovina ljubljanske stolne cerkve, (ur. Lavrič, A.), Založba ZRC, Ljubljana 2003, str. 27–30.

Lisac, Ljubomir Andrej; Reisp, Branko, s. v.: Trost, Andrej, Slovenski biografski leksikon, IV, Ljubljana, 1960, str. 186–187; http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi724835/.

Miklavčič, Maks, s. v.: Schönleben, Janez Ludvik, Slovenski biografski leksikon, X, Ljubljana 1967; http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi548709/.

Panofsky Ervin, Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neuen Kunst (Studien der Bibliothek Warburg, Band 18), Teubner Verlag, Berlin 1930.

Schnabel, Werner Wilhelm, Das Stammbuch. Konstitution und Geschichte einer textsortenbezogenen Sammelform bis ins erste Drittel des 18. Jahrhunderts, Niemeyer, Tübingen 2003.

Smolik, Marijan, Pregled članstva ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, v: Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma 1688–1801, II (ur. Gostiša, L.), Fundacija J. V. Valvasorja, Ljubljana 2001, str. 263–275.

Vignau-Wilberg, Thea, Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii, 1592: Natur, Dichtung und Wissenschaft in der Kunst um 1600, Staatliche Graphische Sammlung, München 2005.

Vidmar, Luka, Ljubljana kot novi Rim. Akademija Operozov in baročna Italija, Založba ZRC, Ljubljana 2013.

Vrhunc, Polonca, Simon Tadej Volbenk Grahovar (1710–1774), Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 8 (1970), str. 107–132.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2020

Kako citirati

Germ, T. (2020). Simbolika orla in sonca v emblemih Spominske knjige ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma. Ars & Humanitas, 14(2), 181–210. https://doi.org/10.4312/ars.14.2.181-210