[1]
Dogramaci, B. 2016. Prišli, da ne bi ostali: podobe prihoda kot vizualne reprezentacije migracij. Ars & Humanitas. 10, 2 (Dec. 2016), 31–46. DOI:https://doi.org/10.4312/ars.10.2.31-46.