[1]
Vasilyevich Kamensky, M. in Nikolaevna Lomteva, T. 2018. Humoristični učinek kot lingvistična, kulturna in pragmatična osnova za oblikovanje javnega mnenja v novinarskem diskurzu. Ars & Humanitas. 12, 2 (dec. 2018), 315–332. DOI:https://doi.org/10.4312/ars.12.2.315-332.