(1)
Golob, N. Ars Saturae: Misli O Satiri in Njenih Obrazih. Uvodnik V Tematski Sklop „o satiri“ . ars 2011, 5 (2), 7-9. https://doi.org/10.4312/ars.5.2.7-9.