(1)
Perko, G. . ńĆasovnost in Pomenska Tipologija Samostalnikov. ars 2012, 6, 89-102.