(1)
Puncer, M. Lev Kreft: Estetikov Atelje: Od Modernizma K Sodobni Umetnosti. ars 2016, 10, 188-192.