(1)
Toporišič, T. Drame moči in nemoči Spomina in Spominjanj (Beckett, Jovanović, Semenič). ars 2018, 12, 218-231.