(1)
Dinkova-Bruun, G. Apokaliptični Verzi: Mnemonične Tehnike V Verzificiranju Janezovega Razodetja V Poznem Srednjem Veku (14.–15. Stoletje). ars 2018, 12, 235-251.