Svetlič, R. (2021). Možne perspektive za pozitivno interpretacijo pandemije COVID-19. Ars & Humanitas, 15(1), 29–42. https://doi.org/10.4312/ars.15.1.29-42