Petek, N. (2022). Polnost praznine: budizem med podobo in izkustvom: Predgovor. Ars & Humanitas, 16(2), 5-12. https://doi.org/10.4312/ars.16.2.5-12