Stamboldžioski, K. (2023). Vzpon ljubljanske šole dokumentarnega filma na TV Ljubljana (1981–1990) in zaton dokumentarizma. Ars & Humanitas, 17(1), 271-284. https://doi.org/10.4312/ars.17.1.271-284