Golob, N. (2011). Ars saturae: misli o satiri in njenih obrazih. Uvodnik v tematski sklop „o satiri“ . Ars & Humanitas, 5(2), 7-9. https://doi.org/10.4312/ars.5.2.7-9