Perko, G. . (2012). Časovnost in pomenska tipologija samostalnikov. Ars & Humanitas, 6(2), 89–102. https://doi.org/10.4312/ars.6.2.89-102