Dogramaci, B. (2016). Prišli, da ne bi ostali: podobe prihoda kot vizualne reprezentacije migracij. Ars & Humanitas, 10(2), 31-46. https://doi.org/10.4312/ars.10.2.31-46