Dinkova-Bruun, G. (2018). Apokaliptični verzi: Mnemonične tehnike v verzificiranju Janezovega Razodetja v poznem srednjem veku (14.–15. stoletje). Ars & Humanitas, 12(2), 235–251. https://doi.org/10.4312/ars.12.2.235-251