Vasilyevich Kamensky, M., & Nikolaevna Lomteva, T. (2018). Humoristični učinek kot lingvistična, kulturna in pragmatična osnova za oblikovanje javnega mnenja v novinarskem diskurzu. Ars & Humanitas, 12(2), 315–332. https://doi.org/10.4312/ars.12.2.315-332