Mahnič, K. (2019). Spomin: med individualnim in kolektivnim, med tradicijo in zgodovino. Ars & Humanitas, 13(1), 7-15. https://doi.org/10.4312/ars.13.1.7-15