Ručigaj, L., Deželak Trojar, M., Dular, A., & Svoljšak, S. (2019). Katalogi in inventarji Auerspergove knjižnice kot pomniki njenega kulturnozgodovinskega pomena in razvoja skozi čas. Ars & Humanitas, 13(1), 123–150. https://doi.org/10.4312/ars.13.1.123-150