Kleindienst, P. (2019). Pomen človekovega dostojanstva v delih Giovannija Pica della Mirandola. Ars & Humanitas, 13(1), 285–301. https://doi.org/10.4312/ars.13.1.285-301