Gnamuš, N. (2019). Od objekta k tekstu: jezik in zaznava na primerih zgodnjih konceptualnih praks. Ars & Humanitas, 13(1), 302–317. https://doi.org/10.4312/ars.13.1.302-317