Burcar, L. (2019). Mladinske delovne akcije in železniške proge prve petletke: literarni zapisi in pomniki o izgradnji novega prostora in časa. Ars & Humanitas, 13(2), 184-202. https://doi.org/10.4312/ars.13.2.184-202