Kos, M. (2020). Od Deželnega muzeja za Kranjsko do Narodnega muzeja Slovenije: Zbiranje, zbirke in zbiralna politika. Ars & Humanitas, 14(2), 15–27. https://doi.org/10.4312/ars.14.2.15-27