Petek, N. (2022) “Polnost praznine: budizem med podobo in izkustvom: Predgovor”, Ars & Humanitas, 16(2), pp. 5–12. doi:10.4312/ars.16.2.5-12.