Perko, G. . (2012) „Časovnost in pomenska tipologija samostalnikov“, Ars & Humanitas, 6(2), str. 89–102. doi: 10.4312/ars.6.2.89-102.