Dogramaci, B. (2016) “Prišli, da ne bi ostali: podobe prihoda kot vizualne reprezentacije migracij”, Ars & Humanitas, 10(2), pp. 31–46. doi:10.4312/ars.10.2.31-46.