Dinkova-Bruun, G. (2018) „Apokaliptični verzi: Mnemonične tehnike v verzificiranju Janezovega Razodetja v poznem srednjem veku (14.–15. stoletje)“, Ars & Humanitas, 12(2), str. 235–251. doi: 10.4312/ars.12.2.235-251.