Vasilyevich Kamensky, M. in Nikolaevna Lomteva, T. (2018) „Humoristični učinek kot lingvistična, kulturna in pragmatična osnova za oblikovanje javnega mnenja v novinarskem diskurzu“, Ars & Humanitas, 12(2), str. 315–332. doi: 10.4312/ars.12.2.315-332.