Ručigaj, L., Deželak Trojar, M., Dular, A. in Svoljšak, S. (2019) „Katalogi in inventarji Auerspergove knjižnice kot pomniki njenega kulturnozgodovinskega pomena in razvoja skozi čas“, Ars & Humanitas, 13(1), str. 123–150. doi: 10.4312/ars.13.1.123-150.