Burcar, L. (2019) “Mladinske delovne akcije in železniške proge prve petletke: literarni zapisi in pomniki o izgradnji novega prostora in časa”, Ars & Humanitas, 13(2), pp. 184–202. doi:10.4312/ars.13.2.184-202.