Kos, M. (2020) „Od Deželnega muzeja za Kranjsko do Narodnega muzeja Slovenije: Zbiranje, zbirke in zbiralna politika“, Ars & Humanitas, 14(2), str. 15–27. doi: 10.4312/ars.14.2.15-27.