[1]
M. Ožbot in O. Currie, „Evropski jeziki: instrumenti in simboli“, ars, let. 2, št. 1, str. 65–81, jul. 2008.