[1]
V. . Matajc, „Medij v sodobni družbi in kulturi (Multimedialnost in intermedialnost)“, ars, let. 5, št. 1, str. 7–8, jul. 2011.