[1]
N. Golob, “Ars saturae: misli o satiri in njenih obrazih. Uvodnik v tematski sklop „o satiri“ ”, ars, vol. 5, no. 2, pp. 7–9, Dec. 2011, doi: 10.4312/ars.5.2.7-9.