[1]
M. . Smrdu in U. . Kordeš, „Pregled nekaterih fenomenov v športni psihologiji z doživljajskega vidika“, ars, let. 6, št. 1, str. 33–49, jul. 2012.