[1]
G. . Perko, „Časovnost in pomenska tipologija samostalnikov“, ars, let. 6, št. 2, str. 89–102, dec. 2012.