[1]
C. . Hedžet Tóth, „Prednost upanja pred spoznanjem“, ars, let. 6, št. 2, str. 141–152, dec. 2012.