[1]
M. Puncer, „Lev Kreft: Estetikov atelje: od modernizma k sodobni umetnosti“, ars, let. 10, št. 2, str. 188–192, dec. 2016.