[1]
G. Dinkova-Bruun, „Apokaliptični verzi: Mnemonične tehnike v verzificiranju Janezovega Razodetja v poznem srednjem veku (14.–15. stoletje)“, ars, let. 12, št. 2, str. 235–251, dec. 2018.