[1]
A. Maček, „Vloga spomina in zapisovanja pri konferenčnem tolmačenju“, ars, let. 12, št. 2, str. 299–311, dec. 2018.