[1]
M. Vasilyevich Kamensky in T. Nikolaevna Lomteva, „Humoristični učinek kot lingvistična, kulturna in pragmatična osnova za oblikovanje javnega mnenja v novinarskem diskurzu“, ars, let. 12, št. 2, str. 315–332, dec. 2018.