[1]
K. Mahnič, „Spomin: med individualnim in kolektivnim, med tradicijo in zgodovino“, ars, let. 13, št. 1, str. 7–15, avg. 2019.