[1]
L. Ručigaj, M. Deželak Trojar, A. Dular, in S. Svoljšak, „Katalogi in inventarji Auerspergove knjižnice kot pomniki njenega kulturnozgodovinskega pomena in razvoja skozi čas“, ars, let. 13, št. 1, str. 123–150, avg. 2019.