[1]
C. Shigemori Bučar, „Najstarejše japonske razglednice v današnji Sloveniji“, ars, let. 13, št. 1, str. 151–173, avg. 2019.