[1]
R. Jereb, „Mesto in prostori spomina: primer Idrije“, ars, let. 13, št. 1, str. 219–233, avg. 2019.