[1]
N. Gnamuš, „Od objekta k tekstu: jezik in zaznava na primerih zgodnjih konceptualnih praks“, ars, let. 13, št. 1, str. 302–317, avg. 2019.