[1]
M. Kos, „Od Deželnega muzeja za Kranjsko do Narodnega muzeja Slovenije: Zbiranje, zbirke in zbiralna politika“, ars, let. 14, št. 2, str. 15–27, dec. 2020.