[1]
M. Cugmas, P. Dremelj, T. Kogovšek, A. Ferligoj, in Z. Batagelj, „Socialna opora starejših, ki živijo v domačem okolju, v času prvega vala epidemije koronavirusa v Sloveniji“, ars, let. 15, št. 1, str. 73–90, jul. 2021.