Mahnič, K. „Spomin: Med Individualnim in Kolektivnim, Med Tradicijo in Zgodovino“. Ars & Humanitas, let. 13, št. 1, avgust 2019, str. 7-15, doi:10.4312/ars.13.1.7-15.